top of page

Therapie & Coaching voor ouders

Jouw zoon of dochter (van baby tot volwassene) zit niet lekker in zijn of haar vel en dit vormt een 'uitdaging'. Het houdt je bezig.


Je hebt al van alles geprobeerd, maar tot nog toe is de oplossing nog niet op tafel. Misschien ervaar je in het gedrag een gelijkenis met jezelf of herken je gedrag dat je partner ook heeft. Of loop je er tegenaan dat het gedrag je raakt. Het maakt je verdrietig, boos, bang, onmachtig, ...... .

Toch ben jij de sleutel tot succes. Jij kunt hierin het verschil maken voor jouw zoon of dochter (en natuurlijk jezelf)!


Hoe kan Praktijk High Five jullie hierbij helpen?


Een kind leert door imitatie. We herkennen allemaal de momenten waarop de kinderen ons letterlijk nazeggen of nadoen. Daar zitten hilarische momenten tussen maar ook confronterende momenten. Duidelijk is dat hoe wij handelen als ouder (bewust en onbewust) het voorbeeld is dat de kinderen krijgen. En ook hoe zij zich dus in meer of mindere mate gaan gedragen (ze zijn per slot van rekening uit twee personen gemaakt). Niets nieuws onder de zon, toch?


Het gaat echter nog een stap verder. Kinderen imiteren/spiegelen niet alleen zichtbaar gedrag, maar ook de innerlijke processen van de ouder(s). Zo kan een patroon wat bij ons als ouder van binnen zit (bv het afkraken van onszelf als we iets fout doen, of weggestopt verdriet) bij het kind van buiten zichtbaar zijn of juist andersom.


Dit is een win-win situatie! Het kind is erbij gebaat dat ouders ‘goed’ voorbeeld gedrag geven. In ruil daarvoor tonen ze met hun eigen gedrag (vaak wat uitvergroot) waar het voorbeeldgedrag van ouders nog wat ontwikkeling kan gebruiken. Dank je wel kinderen!

Zodra je als ouder geraakt wordt door het gedrag van jouw kind (van baby tot jongere) mag je er dus vanuit gaan dat er ook een pijnlijke plek zit in jou. Een (bewuste of onbewuste) pijnlijke plek die wat begeleiding nodig heeft om te helen.


Dat is waar ik jou als ouder (maar eigenlijk jullie) graag mee help! 

Als je een steen op de weg laat liggen, struikelen je kinderen erover.’

Surinaams spreekwoord

Wat houdt de coaching & therapie van Praktijk High Five voor ouders in?


Praktijk High Five neemt het gedrag van jouw zoon of dochter (baby tot volwassene) dat jou raakt als uitgangspunt voor de begeleiding. Samen ontdekken we welke spiegel jouw kind voorhoudt en welke pijnlijke plek bij jou wat aandacht nodig heeft? Daarmee slaan we dan twee vliegen in één klap. Door te werken met jou helpen we ook jouw kind(eren) verder, zonder dat ze hier fysiek bij aanwezig hoeven te zijn.


Aan de hand van het gedrag van jouw kind gaan we na welk gedragspatroon of welke emotie er momenteel ook bij de ouder aanwezig is. Net als bij kinderen is het bij ouders ook zo dat dit patroon voortkomt uit een onderliggende behoefte of oorzaak. De hulp is er dan ook op gericht om samen deze onderliggende behoefte of oorzaak op te sporen en bewust te worden. Deze zoektocht leidt ons langs nog onbewuste gedachtes, gevoelens of gedrag en leidt ons vervolgens naar nieuwe inzichten en nieuwe vaardigheden. Praktijk High Five gaat uit hierbij uit van de kracht en het zelfhelend vermogen van ieder individu. Zodra er een oorzaak bewust is geworden zal er automatisch een nieuwe balans ontstaan.


Praktijk High Five heeft een praktische handelingswijze die snel tot de kern komt, met een variëteit aan werkvormen en technieken die worden afgestemd op de problematiek en interesses van het individu. Technieken die ik gebruik zijn afkomstig vanuit het oplossingsgericht werken, cognitieve gedragstherapie, rationeel emotieve therapie, systemisch werken, emotioneel lichaamswerk, visualisatie oefeningen en innerlijk kind werk.


Praktijk High Five biedt laagdrempelige hulpverlening met oprechte aandacht en respect voor de belevingswereld en zienswijze van de ouder. Over het algemeen zijn trajecten kortdurend.


Het oudertraject is bij voorkeur te volgen voor of tijdens de begeleiding van het kind. 

Wat levert het op?


Een kind én een ouder die goed in zijn of haar vel zitten!


De ervaring hoe krachtig de band is tussen ouder en kind en wat jullie voor elkaar kunnen betekenen.


Inzicht en ervaring in de spiegelwerking tussen ouder en kind.


Een verdieping van de band met je kind.


Een toename van zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid.


De ervaring dat je zelf verantwoording kunt nemen voor de 'uitdagingen' in het leven en dat dit succes oplevert.


Het inzicht en de ervaring dat de oplossingen voor 'uitdagingen' in onszelf verscholen zit, wat ons onafhankelijk maakt van ons omgeving om de 'uitdagingen' aan te gaan. We hoeven alleen maar te zoeken in onszelf ;).


Groei, succes, trots, opluchting, enthousiasme, kracht, overwinning, vrijheid ….. voor ouder en kind!

Werkwijze


Telefonisch vind er een kort kennismakingsgesprek plaats met een oriëntatie van de problematiek en wat ik voor jullie kan betekenen.


Ouders krijgen een intakevragenlijst gemaild waarin wordt ingegaan op de visie van ouders en mogelijke factoren die een rol spelen in de problematiek.


Intakegesprek met ouder (zonder kind), waarbij de focus ligt op het gedrag van het kind dat de ouder raakt.


Plannen van afspraken in onderling overleg.


Wanneer er behoefte aan is kan er ook gestart worden met hulp aan het kind zelf.

Kosten


Tijdens het kennismakingsgesprek vertel ik je graag meer over de kosten.


Als je aanvullend verzekerd bent worden de afspraken / consulten veelal deels vergoed door zorgverzekeraars. Wil je het zeker weten, check dan de polisvoorwaarden of neem contact op met jouw verzekeraar. Geef aan dat de hulpverlener lid is van de NFG.


Een verwijzing van huisarts of andere zorgprofessional is niet nodig, ook niet voor vergoeding.

bottom of page