top of page

Therapie & Coaching voor kids & jongeren!

Je ervaart een probleem, jouw zoon of dochter laat al langere tijd een bepaald gedrag of een bepaalde emotie zien (of juist niet zien). Wat dit gedrag is, kan per kind verschillen. Misschien heb je een kind dat continu de grenzen opzoekt, een kind dat snel boos is, een kind dat juist wegkruipt en niet voor zichzelf opkomt, een kind dat moeite heeft vriendschappen aan te gaan of te behouden, een kind dat nog in bed plast, een kind dat onzeker is of twijfelt. Wat voor gedrag of emotie jouw kind ook heeft, het zit hem in de weg. Hij worstelt, maar het lijkt hem niet te lukken om het anders te doen.


Je helpt hem of haar waar mogelijk door te luisteren, analyseren wat er aan de hand is, voorbeelden te geven hoe jij het doet, je deelt je tips en ideeën, gaat gesprekken met anderen aan, maar het biedt onvoldoende resultaat. Naast de worsteling zie je bij jouw kind nu ook de teleurstelling, het verdriet, de schaamte en het schuldbewustzijn ontstaan. Allemaal ingrediënten die het zelfvertrouwen schaden.


En dat willen we als ouder nou juist niet, toch? We willen graag dat ons kind zelfverzekerd gaat staan voor wie hij is en de tegenslagen in zijn leven kan ervaren als leermomenten waar hij sterker uitkomt. En jij als ouder hebt hier de mogelijkheid om het verschil te maken in het leven van jouw kind, door hulp te zoeken waar jullie er zelf niet uitkomen. 

Hoe kan Praktijk High Five jullie hierbij helpen?

Praktijk High Five gaat ervanuit dat al het zichtbare gedrag voortkomt uit een onderliggende behoefte of oorzaak. De hulp is er dan ook op gericht om samen deze onderliggende behoefte of oorzaak op te sporen en bewust te worden. Deze zoektocht leidt ons langs nog onbewuste gedachtes, gevoelens of gedrag en leidt ons vervolgens naar nieuwe inzichten en nieuwe vaardigheden. Praktijk High Five gaat uit hierbij uit van de kracht en het zelfhelend vermogen van ieder individu.


Praktijk High Five heeft een praktische handelingswijze die snel tot de kern komt, met een variëteit aan werkvormen en technieken die worden afgestemd op de problematiek, leeftijd en interesses van het kind. Bij werkvormen kun je onder andere denken aan: spelletjes, praten, tekenen, rollenspel, oefeningen met het lijf, luisteren naar verhalen en met poppetjes uitbeelden. Technieken die ik gebruik zijn afkomstig vanuit het oplossingsgericht werken, cognitieve gedragstherapie, rationeel emotieve therapie, systemisch werken, lichaamsgerichte oefeningen, visualisatie oefeningen en innerlijk kind werk.


Praktijk High Five biedt laagdrempelige hulpverlening met oprechte aandacht en respect voor de belevingswereld en zienswijze van het kind en de ouders.


Over het algemeen zijn trajecten kortdurend.


Ouders worden actief betrokken bij het traject. 

Wat levert het op?


Een kind dat goed in zijn vel zit!


Een toename van zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid.


Een kind dat heeft ervaren om 'uitdagingen' in zijn leven aan te kunnen pakken.


Het inzicht en de ervaring dat de oplossingen voor 'uitdagingen' in onszelf verscholen zit, wat ons onafhankelijk maakt van ons omgeving om de 'uitdagingen' aan te gaan. We hoeven alleen maar te zoeken in onszelf ;).


Groei, succes, trots, opluchting, enthousiasme, kracht, overwinning, vrijheid ….. 

Ervaringen

Ondanks dat ik als moeder in het begin een beetje sceptisch was over de behandeling, heb ik van dichtbij mogen meemaken hoe goed mijn dochter op de hulp reageerde. Ze werd meer en meer vrolijker en ging steeds meer delen met ons en kwam zelf ook met een heleboel ideeën over hoe ze het beter of anders zou kunnen. Ook wij als ouders hebben er veel van opgestoken en gebruiken nog steeds bepaalde spelletjes en handelingen die we van Shelly hebben geleerd. We zijn je erg dankbaar voor wat jij heb bereikt met onze dochter en voor wat je ook ons heb geleerd!

Danielle, moeder van Sanne

Werkwijze

Telefonisch vind er een kort kennismakingsgesprek plaats met een korte oriëntatie van de problematiek en wat ik voor jullie kan betekenen.


Ouders krijgen een intakevragenlijst gemaild waarin wordt ingegaan op de visie van ouders en mogelijke factoren die een rol spelen in de problematiek.


Intakegesprek met kind en ouders, waarbij de focus ligt op het kind. Doel intakegesprek is nagaan of er een klik is tussen mij en het kind, creëren van een vertrouwensband en het verhelderen van de hulpvraag van het kind.


Na het intakegesprek maakt het kind bewust een keuze of het door mij geholpen wil worden (thuis onder begeleiding van de ouders).

Plannen van afspraken in onderling overleg. Bij voorkeur zijn ouders aanwezig tijdens de afspraken. Als het kind echter aangeeft dit liever niet te hebben of als tijdens het traject blijkt dat de aanwezigheid van ouders belemmerend werkt, komt alleen het kind.


Mogelijkheid voor ouders om tussentijds ook zonder kind af te spreken om te evalueren of moeilijkheden die ouders ervaren uit te diepen.


Aanrader: Losse afspraken als ouder (zonder aanwezigheid kind) om zelf aan de slag te gaan met de pijnlijke plek die geraakt wordt door het gedrag van het kind (lees er hier meer over).

Kosten


Tijdens het kennismakingsgesprek vertel ik je graag meer over de kosten.


Als je aanvullend verzekerd bent worden de afspraken / consulten veelal deels vergoed door zorgverzekeraars. Wil je het zeker weten, check dan de polisvoorwaarden of neem contact op met jouw verzekeraar. Geef aan dat de hulpverlener lid is van de NFG.


Een verwijzing van huisarts of andere zorgprofessional is niet nodig, ook niet voor vergoeding.

bottom of page